Literair Bureau Marlene Lunter

ggg g g g g g gHome

Lezingen

Masterclasses
Lezing over Dubbelspel
Foto: Wil van Uijthoven
Ik geef lezingen over onderstaande onderwerpen, schrijvers en boeken. De lezingen zijn geschikt voor grote en kleine groepen. Ik word afwisselend geassisteerd door de professionele voorlezers Sandra Haafwee, Ellenmieke Kat, Stefanie Riemath (Duits/Engels) en Akki Visser.

Hebt u belangstelling? Neem dan contact met mij op!

Boek & Film
Veel romans zijn verfilmd. Het is interessant om te zien in hoeverre de film het boek volgt. Welke keuzes hebben scenarioschrijver en regisseur gemaakt? Hoe vertalen zij verhaal, emoties en gedachten in beeld? Welke mogelijkheden benutten zij om een talig gegeven om te zetten in beelden?
Ik leid boek en film in, daarna bekijken we samen de film en tot slot bespreken we aan de hand van een aantal kijkvragen de film. Het is de bedoeling dat de deelnemers vooraf het boek lezen.
De volgende titels zijn beschikbaar:

  • Renate Dorrestein, Verborgen gebreken
  • Ian McEwan, Boetekleed
  • Ian McEwan, De troost van vreemden
  • Ian McEwan, Ziek van liefde
  • Alice Munro, Weg van haar
  • Bernard Schlink, De voorlezer
  • Herbjørg Wassmo, Het boek Dina.
  • Kazuo Ishiguro, Laat me nooit alleen
  • Ruth Rendell, Een tweede huid
  • Patrick Süskind, Het parfum

Over de Boek & Film-avond 'The Reader'
Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen! Zelfs  de filmhuismensen  willen nu vaker een boekverfilming programmeren. Je presentatie  werd erg gewaardeerd. Kortom een  geweldige avond.’

Sita Goedendorp, specialiste Lezen en Leren, bibliotheek Amersfoort.
‘Ik heb afgelopen maandag erg genoten, dank je wel.’ Anneke Scott

De lust tot lezen
‘Mensen die niet naar verhalen luisteren, geen literatuur lezen, zijn armer dan mensen die dat wel doen,’ zegt de Zweedse auteur Majgull Axelsson.
In deze lezing vertel ik hoe u groeit als mens door het lezen van romans en verhalen. Ik geef u tips voor meer leesplezier, toon aan wat de meerwaarde is van deelname aan een leeskring en laat zien dat iedereen een eigen motivatie heeft om romans en verhalen te lezen. Ook blijkt dat de waardering van het lezen door de eeuwen heen aan verandering onderhevig is.
En wist u dat een boek alleen maar bestaansrecht heeft dankzij de lezer? Renate Dorrestein en A.F.Th. van der Heijden hebben zich daar heel duidelijk over uitgesproken.

Discussiëren in de leeskring .
De meeste leeskringbijeenkomsten bestaan uit een inleiding over de schrijver en zijn of haar werk en een discussie over het boek. De begeleider of de deelnemers werpen een discussievraag op en de interessantste gesprekken ontstaan.
Tijdens deze lezing laat ik zien hoe je op een andere manier de discussie op gang kunt brengen. Daarnaast geef ik een paar ideeën voor andere werkvormen dan de discussie.

Gouden tijden, zwarte bladzijden.
Aan de hand van verschillende boekfragmenten, boekbeschrijvingen en informatie over de schrijvers maken we een reis door de literatuur. Het publiek krijgt steeds de mogelijkheid om te raden om welk boek het gaat. We sluiten af met een quiz met andere fragmenten uit de besproken boeken. Duur:1,5 uur.

Harry Mulisch 'Twee vrouwen
Masterclasses
Twee Vrouwen

‘Twee vrouwen’ van Harry Mulisch verscheen in 1975 en riep verdeelde reacties op. De roman beschrijft de driehoeksrelatie tussen Laura, Sylvia en Alfred. Klassieke thema’s als liefde en dood spelen een hoofdrol. Ik verbind in mijn lezing het verhaal met de klassieke mythologie en ontwar de symboliek, diepzinnigheden en raadsels. Ook discussieer ik met u over de inhoud en wat het boek met u als lezer doet. Samen met u zoek ik antwoorden op vragen als: Hoe interessant is de roman voor de lezer anno nu? Is het een echte Mulisch? Is het hem gelukt echte vrouwen neer te zetten? En is het een briljant boek of een ‘virtuoze draak’ zoals Alfred Kossmann destijds schreef? De lezing is voorzien van beeldmateriaal. Een professionele voorlezer laat teksten van Mulisch horen. Als afsluiting spelen we een ludieke quiz.

Over lezing 'Twee vrouwen'
“De avond ‘Nederland Leest’ was een mooie avond met een goede spreekster en een duidelijk verhaal. Bedankt!”
Mientje den Bok, leeskring Almkerk

“Zomaar een woensdagavond in november. Met een groepje dames vertrekken we vanuit Mook naar Bergen (noord-Limburg). In de bibliotheek geeft Marlene Lunter een lezing over het door ons gelezen boek ‘Twee vrouwen’ van Harry Mulisch. In de auto praten we er alvast een beetje over. Echter nog niet op het niveau waar we er op de terugweg over zullen napraten! We krijgen namelijk een superavond! Marlene vertelt over het boek en pluist het op een prettige manier uit – helemaal niet belerend of op een manier waarop we ons dom voelen. Niemand van ons had het kennelijk zo goed gelezen. Wat een vakvrouw om dat allemaal zo uitgebreid te hebben bestudeerd en om alles zo interessant aan elkaar te praten! We mogen gerust allerlei vragen stellen tussendoor, en aan het eind van de lezing volgt nog een discussie en een spel. We zijn zeer verrast! Marlene is beslist een aanrader om te boeken! Wij waren met een klein gezelschap, maar zij spreekt ook voor veel grotere groepen. Wij keren weer terug naar Mook, in de hoop dat volgend jaar een nieuwe lezing wordt voorbereid.”
Rimmie den Uyl, Vestigingscoördinator Bibliotheek Mook

Masterclasses
hella Haase

Hella Haasse, Oeroeg
Deze lezing gaat over Neêrlands ‘Grande dame’ van de literatuur, Hella Haasse, en over haar prozadebuut ‘Oeroeg’. De novelle beschrijft de vriendschap tussen een Indonesische jongen en de zoon van een Nederlandse administrateur op een theeonderneming in het Nederlands-Indië van voor de Tweede Wereldoorlog. Geleidelijk groeien de jongens uit elkaar. Hélène Serafia Haasse werd op 2 februari 1918 geboren in het toenmalige Nederlands-Indië. In 1938 vertrok zij in haar eentje naar Nederland om te studeren. Vanwege de Duitse bezetting staakte zij na een jaar de studie Scandinavische taal- en letterkunde, onderdeel van de richting Germanistiek, en stapte zij over naar de Toneelschool. In 1948 verscheen ‘Oeroeg’ als Boekenweekgeschenk. Het werd in de loop der jaren in tien talen vertaald. Hella S. Haasse ontving alle grote literaire prijzen in het Nederlands taalgebied en ook internationaal oogstte zij veel lof. De lezing is gelardeerd met schitterend beeldmateriaal en voorgelezen fragmenten door een professionele voorlezer. Als aanvulling op de lezing ga ik in gesprek met het publiek over het boek en is er ter afsluiting een luchtige quiz.

Hoe beoordeel ik een roman?
Als lezer zeg je heel gemakkelijk: ‘Wat is dit een goed boek’ of ‘Dit boek moet je echt niet lezen. Dat is niks.’ Maar wat beoordeel je dan eigenlijk? Het verhaal? De schrijfstijl? De levensechtheid van de personages?
Tijdens deze lezing ontdek je dat je een boek op allerlei aspecten en niveaus kunt beoordelen. Je kunt bijvoorbeeld de schrijfstijl prachtig vinden, maar je kunt de morele strekking afkeuren. Of je vindt dat het boek een goede structuur heeft, maar dat het je helemaal niets doet.
Aan de hand van literaire romans bespreek ik de verschillende aspecten die je kunt beoordelen.
Dit onderwerp is ook als workshop beschikbaar. Die duurt drie uur en hierin gaan de deelnemers ook zelf met teksten aan de slag.

'Van onze kant alleen maar positieve gevoelens. Ik heb alleen maar enthousiaste reacties gehoord over je lezing. Iemand zei dat je een hele prettige stem had, duidelijk en rustig. Ik zelf vond de lezing trouwens ook zeer onderhoudend en boeiend door de ontspannen manier waarop je hem brengt.'
J.van den Broek, projectmanager Leeskringkaravaan van Passage, chistelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

‘Inmiddels heb ik alle 53 enquêteformulieren over de Boekendag in Purmerend verwerkt.
Heel leuk voor jou om te weten dat alle 53 vrouwen bij jouw lezing ‘goed’ hebben ingevuld, jammer dat er geen ‘uitstekend’  in het vragenlijstje voorkomt, want dan hadden velen dat aangekruist. Er waren heel veel aanvullende opmerkingen bij, zoals: uitstekend; leerzaam; hier kunnen we, na 24 jaar boekencirkel nog veel van leren; het nodigt uit om een boek nog specifieker te gaan lezen.’
Dia de Boer, gastvrouw Leeskringkaravaan Passage Purmerend.

Herbjørg Wassmo Herbjørg Wassmo is één van de meest gewaardeerde en gelezen schrijvers van Noorwegen. In 2000 werd ze in haar land verkozen tot één van de Grote Vier Schrijvers van de 20e eeuw. Haar werk is in 21 talen vertaald. Bekende boeken zijn de Tora-trilogie en

Masterclasses
Herbjørg Wassmo

‘Het boek Dina’. Wassmo schrijft over sterke vrouwen die zich niet klein laten krijgen. Samen met de exotische achtergrond van het hoge noorden en de thema’s liefde, eenzaamheid en waanzin, maakt dit haar boeken waarschijnlijk zo populair. Zij kreeg het met haar romans zelfs voor elkaar dat het publieke debat over incest en over gedwongen prostitutie werd aangezwengeld. In haar meest recente roman ‘Honderd jaar’ laat zij haar licht schijnen over haar eigen familiegeschiedenis. De lezing belicht de schrijfster en haar werk. De lezing is voorzien van beeldmateriaal en sluit af met een stukje van de verfilming van ‘Het boek Dina’. Een professionele voorlezer brengt boekfragmenten en citaten van Herbjørg Wassmo ten gehore.

Masterclasses
Herta Muller
Herta Müller.
Herta Müller (1953) kreeg in 2009 de Nobelprijs voor Literatuur. Zij is geboren in Roemenië en opgegroeid onder het bewind van dictator Ceausescu. In 1987 vestigde zij zich in Duitsland. Daar werkt zij gestaag aan een oeuvre dat vooral de invloed van een dictatoriaal bewind op het leven van de gewone mens tot onderwerp heeft. ‘Ademschommel’ (2009), een roman die zich afspeelt in een Russisch werkkamp in de jaren 1945-1950, neemt een bijzondere plaats in haar oeuvre in. Müller heeft een opvallend sobere stijl. Zij richt zich op het detail, niet op het geheel. Veel van haar romans zijn bijna als gedichten te beschouwen. Elke zin heeft kracht. Elke zin bevat een beeld. Deze bijzondere schrijfster, wier werk niet altijd even gemakkelijk te doorgronden is, treedt in deze lezing voor het voetlicht. Haar leven en werk passeren de revue. De lezing is voorzien van beeld- en filmmateriaal. Twee professionele voorlezers brengen boekfragmenten en citaten van Herta Müller in het Duits èn het Nederlands tot leven.

“Aan het eind van deze dag heb ik nog even wat filmpjes van Herta Müller bekeken. Ik merkte dat het voor mij was alsof ik haar al kende. Je hebt van deze vrouw, deze auteur een beetje meer binnenkant laten zien. Boeiend en indrukwekkend. Het lezen van haar boek zal nu anders zijn. Dank daarvoor nogmaals.” Adie Steen, bestuurslid Literair Café Venray

En dit was het oordeel van het voltallige bestuur van Literair Café Venray: ‘interessant, geslaagd, mooie morgen, goed gebracht, zeer beeldend, essentie geraakt.’

Masterclasses
Jacoba van Velde
De grote zaal

Jacoba van Velde, De grote zaal
Tijdens deze lezing neem ik u mee naar het verzorgingstehuis waar Trui uit ‘De grote zaal’ haar laatste weken slijt. Deze kleine roman zag in 1953 het licht en werd juichend ontvangen. In 2010 was het het boek van ‘Nederland Leest’.
Jacoba van Velde (1903-1985) was voor Nederland Leest een zo goed als vergeten schrijfster. In deze lezing maakt u kennis met haar persoonlijkheid, haar leven en haar kleine oeuvre. De lezing is gelardeerd met beeldmateriaal en fragmenten voorgelezen door een professionele voorlezer. Als afsluiting spelen we een ludieke quiz.

 

‘Wat heb ik genoten, woensdagavond, je hebt er zo’n mooie avond van gemaakt. Vooral zo’n inleiding geeft meteen zo’n geanimeerde stemming in de zaal en je weet dat zo goed te ‘bespelen’. Dat er zoveel uit zo’n ogenschijnlijk simpel boek kan komen. Ik vond het een heerlijk avond.’
Jos de Groot, veellezer.

Literatuur wil onder de huid kruipen. Wat is literatuur?
Een steeds opduikende vraag is: wat is nou precies literatuur? En waarom wordt het ene boek er wel toegerekend en het andere niet? Vragen die moeilijk te beantwoorden zijn en dat heeft te maken met het waardeoordeel dat we toekennen aan het begrip ‘literatuur’.
In deze lezing bespreek ik, aan de hand van allerlei voorbeelden, een aantal literatuuropvattingen die samen een licht werpen op wat literatuur nou eigenlijk is.
Dit onderwerp is ook als korte cursus (2 x 2 uur) beschikbaar. Hierin gaan de deelnemers ook zelf met teksten aan de slag.

‘Mevrouw Marlene Lunter  verzorgde het ochtendprogramma en zij wist met een vlotte en interessante presentatie van haar lezing “Literatuur wil onder de huid kruipen” de zaal van meet af aan te boeien. Het werd al snel duidelijk dat een sluitende definitie van literatuur onmogelijk te geven is. Maar met uitspraken als: ‘Lectuur wil slechts aaien in tegenstelling tot het onder de huid kruipen van literatuur’ zette zij haar publiek wel aan het (mee)denken over wat nu wel en wat niet tot de literatuur gerekend wordt.
Vervolgens besprak mevr. Lunter een viertal theorieën – literatuuropvattingen – die zij verduidelijkte met concrete, leuke voorbeelden uit diverse literaire werken. Daarmee verschafte zij de leeskringleden praktisch gereedschap om een boek te beoordelen, dat oordeel te onderbouwen en met elkaar te bespreken: toch het ultieme doel van een leeskring.’
F. Bavinck, in: Kerkbode van 24 september 2011.

Remco Campert, Het leven is vurrukkulluk
Lezing over boek en schrijver, aangevuld met beeld, voorgelezen fragmenten en een quiz.‘
Het leven is vurrukkulluk’ (1961) is het onweerstaanbare, bijna achteloos en tegelijk sierlijk opgeschreven verhaal over twee vrienden, Mees en Boelie, die beiden verliefd zijn op het zestienjarige meisje Panda. Zij steelt geld van een oude man en samen organiseren ze een groot feest waarna niets meer is wat het lijkt, in een wereld van vrije liefde en marihuana. De roman werd zeer positief ontvangen door de literaire critici en gewaardeerd om zijn lichte en ironische verteltrant.

W.F.Hermans, De donkere kamer van Damocles
Lezing over boek en schrijver, aangevuld met beeld, voorgelezen fragmenten en een quiz.

Godfried Bomans.
Tijdens de campagne van Nederland Leest, in november 2013,  is er een lezing beschikbaar over dit boek, aangevuld met beeld, voorgelezen fragmenten en een quiz.

Verteller en perspectief.
Als u een roman of verhaal leest, bent u zich er waarschijnlijk wel van bewust wie het verhaal vertelt, maar niet hoe belangrijk de keuze van de verteller en perspectief voor het verhaal is en wat die keuze met u als lezer doet.
Misschien had u altijd gedacht dat ‘verteller’ en ‘perspectief’ samenvallen. Vaak is dat wel zo en vaak is het onderscheid ook niet heel duidelijk.  Het gaat zelfs om drie begrippen: de derde is de auteur.
De auteur kiest de verteller en de verteller kiest het perspectief, het is een soort drietrapsraket.
Aan de hand van treffende voorbeelden uit de literatuur laat ik u kennismaken met de verschillende soorten vertellers en de perspectieven die zij kiezen. Ook zult u ondervinden dat er nog zoveel meer over vertellers is te ontdekken  dan het bekende drietal auctoriaal/personaal/ik-verteller.
Ook als cursus beschikbaar.

Hebt u belangstelling? Neem dan contact met mij op!


 Agenda | Contact